TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CNVC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Mười 6, 2017 10:12 sáng


TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CNVC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày 2/10/2017 được sự nhất trí của lảnh đạo phòng giáo dục, trường Mầm non Quảng Minh tổ chức hội nghị CBCNVC và lao động.

Đến dự với hội nghị có Đ/c: Nguyễn Văn Bình CTUBND xã

Đ/c: Hoàng Đình Giót CTHCGC xã

Đ/c Hoàng Thị Kiều Thanh UVHKH xã

22278429_283051508865438_2039777729_n

Hội nghị được nghe đ/c phan Thị Mai HT nhà trường thông qua báo cáo đánh giá hoạt động năm 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Đ/c Võ Thị Thủy trưởng ban thanh tra thông qua báo cáo thanh tra.

Đ/c Trần Thị Hằng thông qua báo cáo tài chính nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ.

Đ/c Hoàng Thị Uyển PHT thông qua quy chế dân chủ.

Đ/c Trương Thị TuyếPHT – CTCĐ phát động phong trào thi đua.

Đ/c Phan Thị Mai HT và đ/c Trương Thị Tuyết CTCĐ ký cam kết giữa công đoàn và nhà trường.

 

22290308_283051702198752_870062304_n (1)

22264968_283050675532188_1246408460_n

 

22141329_455232451544447_581363867219766730_n

 

 

22264823_283051552198767_942688301_n

 

 

22330672_283054132198509_134955124_n

Hội nghị đã được nghe các đồng chí các ban ngành phát biểu chỉ đạo và thảo luận và đi đến thống nhất các chỉ tiêu quy chế và đưa vào nghị quyết thực hiện trong năm học 2017-2018.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc hội nghị CBCNVC  trường mầm non Quảng Minh năm học 2017 – 2018 đã thành công ốt đẹp hứa hen một năm học mới sẻ gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Nguồn tin: HT Phan Thị Mai