TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH LAO ĐỘNG TÔN TẠO KHUÔN VIÊN TRƯỜNG LỚP

Tháng Mười 7, 2016 9:28 chiều

Tiếp tục hưởng ứng hội thi “Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp thân thiện và hiệu quả” hội đồng sư phạm trường Mầm non Quảng Minh tổ chức lao động tôn tạo lại khuôn viên nhà trường. Tuy công việc rất vất vả nhưng chị em ai cũng vui vẽ tham gia rất tích cực.

14264007_564022327114410_4407166622830928005_n 14225390_564022243781085_6436039457443023020_n 14222372_564022280447748_4650350015918028748_n 13902629_550481945135115_5700353702081013172_n 14333104_564022297114413_4770366597509539746_n

Nguồn tin: HT Phan Thị Mai