kế hoạch ngày sách

Tháng Năm 10, 2018 3:36 chiều

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUẢNG MINH
Số: 01/KH- MNQM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2018

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC “NGÀY SÁCH VIỆT NAM” NĂM 2018

Căn cứ Công văn số 1166/BGDĐT-GDTX ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5;
Căn cứ Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 16/3/2018 Của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức “Ngày sách Việt Nam” năm 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 592/SGDĐT-GDCN-TX ngày 09/4/2018 của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức “ Ngày sách Việt Nam” lần thứ 5, năm 2018.
Căn cứ vào tình hình thực tế trường MN Quảng Minh lên kế hoạch tổ chức “Ngày sách Việt Nam” năm 2018. với chủ đề “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Mục đích
– Khẳng định giá trị và vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ quảng bá sách; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập.
– Nâng cao chất lượng dạy và học .
2. Ý nghĩa: Việc tổ chức “Ngày sách Việt Nam” năm 2018 tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và nhân viên, phụ huynh, học sinh tham gia qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Qui mô: Cấp trường
2. Thời gian: Từ ngày 16/04/2018-25/4/2018.
3. Địa điểm: Tại trung tâm trường Mầm non Quảng Minh
III. ĐỐI TƯỢNG: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mẫu giáo.
IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 3.
– Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề.
– Huy động phụ huynh quyên góp sách xây dựng tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học, với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”.
– Phát động phong trào đọc sách tại trường, tại gia đình và những không gian thích hợp; tổ chức các câu lạc bộ đọc sách với các hoạt động đa dạng, thiết thực.
– Tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng thói quen đọc cho học sinh (tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay; mời các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, các doanh nhân yêu sách để giới thiệu về sách, nói chuyện về sách; tổ chức tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng,…).
– Đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường Mầm non.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
*Hoạt động theo hình thức thi “Trưng bày và giới thiệu về góc thư viện”, “Đọc sách tự do – hỏi nhanh đáp gọn”, “Đọc và bình luận sách”, “Vẽ tranh theo sách”.Kể truyện theo tranh.
– Góc thân thiện giữa các lớp.
* Các nội dung thi: các đội sẽ tổ chức các hoạt động sau:
1. Trưng bày và giới thiệu về góc:
– Trưng bày (10 điểm): đáp ứng các tiêu chí thuận tiện, phù hợp, đẹp mắt, độc đáo, sáng tạo.
Để trưng bày các đội cần chuẩn bị:
+ Khăn trải bàn, lọ hoa, rèm, biển góc (các chủ đề, chủ điểm của lớp…)
+ Sách, truyện các loại (các giáo viên, nhân viên quyên góp).
– Giới thiệu về góc (10 điểm): đáp ứng các tiêu chí đầy đủ, ngắn gọn, lưu loát, biết kết hợp ngôn ngữ nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt…
Để giới thiệu được tốt các đội cần: hình thành ý tưởng sắp xếp góc của đội mình, sau đó viết ra theo các ý tưởng đó và chọn 1 cháu tập thuyết trình trước đám đông.
2. Hoạt động “Đọc sách tự do – hỏi nhanh đáp gọn” (10 điểm)
– Yêu cầu: Đọc hiểu, nắm được nội dung bài đọc như: tên sách, tên tác giả, các nhân vật, nhân vật chính, phần em thích nhất trong cuốn sách là phần nào? Vì sao? Em rút ra được bài học gì sau khi đọc cuốn sách ( câu chuyện) này?
Đội phải chọn ra được 3 giáo viên xuất sắc nhất để trả lời trước BGK.
– Chuẩn bị: sách, truyện các loại, bàn, ghế ngồi đọc.
3. Hoạt động “Đọc và bình luận sách” (10 điểm)
– Yêu cầu: Điền thông tin vào phiếu bình luận đầy đủ, bình luận đúng nội dung, chữ viết cẩn thận, sạch đẹp, không tẩy xóa. Đội phải chọn ra được một bài bình luận xuất sắc nhất để thi đấu với các đội khác.
– Chuẩn bị: Phiếu bình luận sách; bút viết; sáp màu để trang trí phiếu bình luận (nếu có); sách, truyện, bàn ghế ngồi đọc và bình luận sách.
4. Hoạt động “Vẽ tranh theo sách”(10 điểm)
– Yêu cầu: Vẽ theo mẫu có trong sách, truyện trên khổ giấy A4 (không photo), bố cục hợp lí, có phần chú thích về bài vẽ: tên bài vẽ, xuất xứ bài vẽ ( ví dụ: tranh Cô Tấm – Truyện Tấm Cám), có phần ghi họ tên, lớp của học sinh thực hiện bài vẽ.
Đội phải chọn ra 3 em có bài vẽ xuất sắc nhất để thi đấu với các đội khác.
– Chuẩn bị:
+ Bút chì, bút màu (sáp hoặc nước, bột), thước kẻ để kẻ khung cho bức vẽ, tẩy
+ Giấy A4
+ Giá vẽ hoặc bàn ghế vẽ.
VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
1. KHEN THƯỞNG
– Trao thưởng những cá nhân, tập thể đạt giải, có những đóng góp cho sự tìm hiểu và nhận thức của “Ngày sách Việt Nam” .
2. KỶ LUẬT
– Cá nhân hoặc tập thể nào vi phạm những quy định trong Kế hoạch sẽ tuỳ mức nặng nhẹ kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo.
– Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nêu cao tinh thần dạy và học của cô và trò dạy và học theo sách. Thông qua đây để đánh giá tinh thần trách nhiệm và nêu cao vai trò của sách trong giảng dạy.
Nhằm đánh giá xếp loại ở các lớp một cách có hiệu quả hơn.
VII. KHIẾU NẠI
VIII. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
I. Xây dựng kế hoạch: CBTV
Báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo;
II. Thành lập BTC, BGK, các tiểu ban: HT
III. Tuyên truyền:
– Phát động kêu gọi các em học sinh, giáo viên, phụ huynh hưởng ứng “Ngày đọc sách Việt Nam” trong những buổi học.
IV. Họp bàn, phân công các tiểu ban: HT
V. Trang trí:
1. Khu vực sân khấu, chuẩn bị phần thưởng, hòm quyên góp: giao tổ văn phòng, bộ môn.
2. Khu vực các góc: như trong kế hoạch.
Ban Giám hiệu phê duyệt

Phan Thị Mai Người lập kế hoạch

Nguyễn Thị Mai Phương

1