kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG MN QUẢNG MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/KH-MNQM                                      Quảng Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ…
20108644_743168759199765_6611750407345450171_n

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH KHẮC PHỤC BẢO SỐ 10

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH KHẮC PHỤC BẢO SỐ 10 Ngày 15/9/2017 cơn bảo số 10 dự kiến đổ bộ vào các  tỉnh Quảng Bình, Hà Tỉnh, Nghệ An. Mặc dù đã có sự phòng chống trước nhưng bảo số10 với sức…
18118524_674992902684018_415534151826093141_n

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2017

                                  HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH  NĂM 2017 Căn cứ quyết định số 248/QĐ/TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày sách…