TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH KHẮC PHỤC LŨ LỤT

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG MINH KHẮC PHỤC LŨ LỤT Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa kéo dài, ngày 19/10/2020 nước dâng cao làm ngập lụt trên địa bàn 9 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn trong…

NGÀY SÁCH LẦN THỨ 7

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               TRƯỜNG MN QUẢNG MINH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02 /BC                       …

báo cáo ngày sách

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG MINH Độc lập – Tự do -…

kế hoạch ngày sách

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG MINH Số: 01/KH- MNQM Độc lập – Tự do…